iki nggonku maneh lho saiki.

Tapi iki Dudu raiku lho